Där näckrosbladen faller

väntar,
förträngtar,
ser tiden,
tidens rörelse
förväntan,
längtan,
vidrör tiden,
tidens slut

där allt är möjligt
där allt går an
där allt kan göras
där är jag
där gör jag
allt som inte är

Monets näckrosor jag väntar
ser tiden
jag längtar
efter tidens slut
jag fångar
fallande näckrosblad
i väntan på
min tids slut

Lena


© 1998 Lena Tingstam / GraaSael