Förvänta inget!
Det du icke vet - är icke!    
  Bli arg - inte ledsen!  
    Visa aldrig vem du är!
Om inget berör - kan inget komma åt dig!    
  Smile Lita inte på någon!
Sök bara dig själv    
  Du är viktigast - sätt dig själv främst!  
Ge intet till någon annan - det kan användas mot dig!   Kan du inte hantera det - gå din väg!
   

© 1998 Lena Tingstam / GraaSael